Κτήμα Βογιατζή

Κτήμα Βογιατζή

Η Εταιρία

Έκτασης 87 στρεμμάτων, βρίσκεται κοντά στη λίμνη σε υψόμετρο 380 μέτρων. Η κλίση είναι πολύ μικρή και διακρίνονται τρεις ομάδες εδαφών, τα αμμοπηλώδη, τα αργιλοπηλώδη και τα αργιλώδη ασβεστολιθικά. Το κλίμα είναι ηπειρωτικό, επηρεάζεται όμως σημαντικά από την γειτνίαση με τη λίμνη και συγκεκριμένα από την σταθερή παρουσία ανέμων οι οποίοι τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελούν πηγή δροσιάς για το αμπέλι.

Η παρουσία των ανέμων συμβάλει επίσης στη μειωμένη εμφάνιση ασθενειών με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται με απόλυτη επιτυχία οι αρχές της βιολογικής καλλιέργειας.

Η φύτευση είναι πυκνή, 450 φυτά ανά στρέμμα και τα υποκείμενα που χρησιμοποιήθηκαν τα 41Β και 1103Ρ. Η ποικιλιακή σύνθεση περιλαμβάνει 10 κύριες ποικιλίες, 5 λευκές και 5 ερυθρές, καθώς και ένα τμήμα πειραματικό με πολλές τοπικές ποικιλίες. Οι αμπελώνες του Κτήματος Βογιατζή είναι βιολογικής καλλιέργειας και βρίσκονται στο Βελβεντό Κοζάνης, στους πρόποδες των Πιερίων, δίπλα στη λίμνη του Πολυφύτου

Προϊόντα

Φωτογραφίες