Υπηρεσίες προς παραγωγούς

Το Τμήμα Marketing του akros.gr μπορεί να αναλάβει μία σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών για τους παραγωγούς, όπως:
  • Σχεδιασμό συσκευασίας προϊόντος
  • Σχεδιασμό & ανάπτυξη ιστοσελίδας παραγωγού
  • Κειμενογράφηση
  • Συγγραφή συνταγών
  • Φωτογράφηση προϊόντων, συνταγών, εγκαταστάσεων
  • Digital & social marketing
  • Απόκτηση πιστοποιήσεων
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 2203460.