Κτήμα Αργυρού

Κτήμα Αργυρού

Η Εταιρία

Το Κτήμα Αργυρού ιδρύθηκε το 1903. Σήμερα, ο Ματθαίος Αργυρός συνεχίζει την ιστορία του Κτήματος, εκπροσωπώντας την 4η γενιά οινοποίησης.
Το μεγαλύτερο τμήμα του αμπελώνα βρίσκεται στις πλαγιές της Επισκοπής όπου είναι και οι παλαιότερες ρίζες Ασύρτικου (μέση ηλικία 150 ετών), ενώ παράλληλα, καλλειργούνται και άλλες γηγενείς ποικιλίες όπως Αηδάνι, Αθήρι και Μαυροτράγανο.
Η καλλιέργεια του αμπελώνα βασίζεται στις παραδοσιακές μεθόδους και γίνεται με γνώμονα την άριστη ποιότητα του σταφυλιού.
 

Προϊόντα

Φωτογραφίες