Η φιλοσοφία μας

άκρος
Στα αρχαία ελληνικά σημαίνει το ανώτατο σημείο, η κορυφή.
Και σηματοδοτεί το πέρασμα
από το μερικό και περιορισμένο … στο συνολικό και το απεριόριστο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η σύγχρονη τεχνολογία φέρνει κοντά μας σε πραγματικό χρόνο το παγκόσμιο γίγνεσθαι.
Για πρώτη φορά η σύγχρονη τεχνολογία γίνεται το μέσο για μια άμεση επικοινωνία και επαφή μεταξύ παραγωγού και παγκόσμιου καταναλωτή.

Για όλους εμάς στην akros.gr η σύγχρονη τεχνολογία και τα ελληνικά προϊόντα αποτελούν πρόκληση για δράση και ανάπτυξη.
Γινόμαστε το μέσο μιας δυναμικής και διαδραστικής διαδικασίας με βαθιές ρίζες στο παρελθόν, με ισχυρή παρουσία στο παρόν και προοπτικές δυναμικής εξέλιξης στο μέλλον.

Δίνουμε την ευκαιρία στον Έλληνα παραγωγό να παρουσιάσει τη δραστηριότητά του και να διαθέσει τα προϊόντα του απευθείας στον παγκόσμιο καταναλωτή ή αγοραστή.
Εξασφαλίζουμε για τον μικρότερο Έλληνα παραγωγό οικονομίες κλίμακος και παρέχουμε δυνατότητες που θα ήταν δύσκολο, χρονοβόρο και κοστοβόρο να καλύψει μόνος του (logistics, διανομή, προβολή και διαφήμιση,  digital marketing κ.ά.).

Αλλά και στον τελικό καταναλωτή ή εμπορικό πελάτη παρέχουμε λύσεις στην προμήθεια τροφίμων και ποτών. Προχωράμε πέρα από τα όρια των φυσικών αγορών και των φυσικών καταστημάτων και παρουσιάζουμε νέες δυνατότητες και καινοτόμες υπηρεσίες.

Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε!